CATEGORÏAU ERAILL CARPED

Mae'r carpedi a gynhyrchwyd i gyd wedi arddull unigryw y gellir ei olrhain yn ôl i'r ddinas neu ranbarth maent yn dod.
Thema gyffredin gyda bron pob carpedi unigryw yw bod ganddynt dwysedd cwlwm uchel, yn aml rhwng 600.000 not fesul metr sgwâr,
hyd at ac weithiau mwy na miliwn ac yna rydym yn bennaf yn siarad am y math o carpedi fel Isfahan, Ghom, Tabriz, Nain, Keshan a Hereke.

CORIDORAU
CORIDORAU
ROTONTES
ROTONTES
SET YSTAFELL WELY
SET YSTAFELL WELY
TURKMAN BUCHARA
TURKMAN BUCHARA
BUCHARA RUSSIAN
BUCHARA RUSSIAN
TAPESTRY
TAPESTRY
AUBUSSON
AUBUSSON
CHINESE
CHINESE
Afghanistan
Afghanistan
Twrcaidd
Twrcaidd
Antique
Antique
kingsize
kingsize