carpedi Persian
Mae Persia, enw Persia hynafol Iran, yn ymfalchïo yn niwylliant mwyaf soffistigedig y byd mewn gweithgynhyrchu carpedi. Mae celf gwehyddu a pheintio yn cael ei etifeddu, yn union fel y carpedi o bob siâp a maint a wneir yma. Yn aml, mae'r rhan o'r boblogaeth sy'n siarad Twrcaidd yn defnyddio cwlwm Ghiordes tra bod yr adran sy'n siarad Persia yn defnyddio'r cwlwm Senneh. Mae carpedi a wneir yn y wlad yn aml yn cael eu henw o'r rhanbarth lle maent yn cael eu gwneud, er enghraifft Hamadan, Masad, Kerman, Shiraz a Bidjar. Gall carpedi hefyd gyfeirio at wahanol grwpiau ethnig fel Ghashghais. Iran yw un o'r gwledydd mwyaf yn y Dwyrain Canol ac mae'n lledaenu fel pont rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin. Roedd Ffordd Silk yn mynd drwy'r wlad ac roedd ei garafanau nid yn unig yn dod â nwyddau ond syniadau a syniadau a oedd yn lledaenu i'r boblogaeth.

NOMAD
NOMAD
GABBEH
GABBEH
HERIZ
HERIZ
QHOCHAN
QHOCHAN
MOUD
MOUD
SAROUGH
SAROUGH
KASHAN
KASHAN
BACHTIAR
BACHTIAR
BIDJAR
BIDJAR
MASHAD
MASHAD
KELIM
KELIM
KASHMAR
KASHMAR
Page 1 2 o