CARPETS brandiau adnabyddus

Mae gan y rygiau sy'n cael eu cynhyrchu i gyd arddull unigryw y gellir ei olrhain yn ôl i'r ddinas neu'r rhanbarth os ydyn nhw'n dod. Thema gyffredin gyda bron pob carped unigryw yw bod ganddyn nhw ddwysedd cwlwm uchel, yn aml rhwng clymau 600.000 fesul metr sgwâr, hyd at weithiau dros filiwn ac yna rydyn ni'n siarad yn bennaf am y math o garpedi fel Isfahan, Ghom, Tabriz, Nain, Keshan a Hereke.

JAYPOUR amoun
JAYPOUR amoun
CASGLU BYD-EANG
CASGLU BYD-EANG
CASGLU PEARL Saraswati
CASGLU PEARL Saraswati
Saraswati Dazzle CASGLU
Saraswati Dazzle CASGLU
CASGLU DRAMOR
CASGLU DRAMOR
SAHRAI CASGLU
SAHRAI CASGLU