Mae Moirarakis, gyda sensitifrwydd mawr i'r ffenomenau cymdeithasol diweddaraf, sy'n ceisio helpu a symleiddio marchnadoedd dinasyddion tuag ato, yn pwysleisio bod yr holl drosglwyddiadau carpedi wedi'u gwneud â llaw i Wlad Groeg yn rhad ac am ddim ac y gall pob cwsmer dalu trwy ddebyd, rhagdaledig neu gredyd. cerdyn. Gall cardiau credyd dalu hyd at 36 rhandaliad di-log (yn dibynnu ar y swm).

Rydym hefyd yn teimlo'n gyfrifol am ostwng ein cynnyrch ymhellach, 20% oddi ar ein stoc eShop, am brisiau ar-lein sydd eisoes wedi gostwng. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud wrth edrych allan yw cymhwyso'r cod seamir a bydd y gostyngiad yn berthnasol yn awtomatig. Bydd ein siopau'n parhau ar gau trwy gydol y cyfyngiad a osodir gan y llywodraeth ond fel rheol bydd ein cynhyrchion yn cael eu danfon gan eich pryniannau, trwy ein rhaglenni teledu a'n siop ar-lein.

Rydym yn dymuno ffortiwn ac amynedd da i bawb nes ein bod i gyd yn eu clywed eto!