1_miraraki_tv maketa miraraki-xalia hilton ar-lein_discount


Mae'r cwmni Mirekaris, sy'n lansio'r tymor gaeafol yn ddynamig, yn trefnu basâr fawr yn ei siop dymhorol newydd yn y maestrefi gogleddol, yn Kifissia o 20 fel 27 Hydref 2018 gyda sucks modern a chlasurol. Bydd ein holl crap hyd at 60% yn is na'u gwerth. Bydd gwlân, sidan, hen a newydd ar brisiau digynsail, dim ond am wythnos, yn enwedig i gydnabod y cyhoedd gyda'n siop dymhorol newydd yn Kifissia, yn Kifissias 373 yn N. Erythrea. Bydd holl gaffaeliadau diweddaraf ein busnes yn dominyddu'r marchnadoedd newydd a wnaed gan Mrs Miraraki o wlad India mewn sucks modern.

Bydd ein holl staff profiadol yn ogystal â Mrs. Despina Mirekariki yn bresennol ledled y basâr lle byddant yn gallu cyfarwyddo a helpu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dewis y carped o'u dewis.


Cyfeiriad: L. Kifissias 373, N. Erythrea, 14671

Oriau Islawr: Bob dydd 10.00 - 20.00

Hyd: 20 - 27 Hydref

Ffôn. Cyfathrebu: 6932300054