• در واقع من دریافت چه من دستور داد، به سرعت و با خیال راحت.
  استفان توماس، در Halkidiki, 30/8/14
 • معامله با شما به من احساس ایمنی.
  هلن Kourouni، کوس, 18/8/14
 • با تشکر برای قوام و حرفه ای بسیار عالی شما.
  Karaisarli آزادی است. درام, 20/6/14
 • با تشکر به کارگاه خود من فرش سرعت بیش از حد دریافت کرده است.
  آندریاس Vorvolakos، گلیفادا, 23/10/14
 • من احساس کردم که پسر من بسیار آسان بود چون من با شرکت خود را بیش از حد آشنا احساس می شود.
  سوتیریس Athanasiou، آگرینیو, 7/6/14
 • مداخله تلفن شما به من کمک کرد تصمیم می گیرید. برای ارتباط مستقیم.
  سلطنتی Niatsou. Psychiko, 5/11/14